вторник, 3 апреля 2018 г.

Foto- ja videokonkurss „Minu ohutu suvi“

Eesmärk: Tõsta noorte hulgas teadlikust võimalikest ohtudest, kuidas vältida ohuolukorda sattumist ning kuidas käituda juhul, kui on satutud ohuolukorda.
Koht ja aeg: Konkursi viib läbi Politsei-ja Piirivalveameti Ida prefektuur. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 30.04.2018 ning võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 10.05.2018. Parimate
autasustamine toimub mai keskel.
Sihtrühm: Ida-ja Lääne-Virumaa koolide õpilased.
Juhend:
 • I vanusegrupp (1.-4.klass) ülesandeks on joonistada oma nägemus teemast „Minu ohutu suvi“. Lubatud on kasutada erinevaid tehnikaid, töövahendeid jmt.
 • II vanusegrupp (5.-9.klass) ülesandeks on (valida üks või soovi korral teha mõlemad):
 • a) valmistada videoklipp teemal „Minu ohutu suvi“. Videoklipi pikkuseks max 2 minutit.
 • b) Valmistada plakat või joonistus teemal „Minu ohutu suvi“. Lubatud on kasutada erinevaid tehnikaid, töövahendeid jmt.
 •  III vanusegrupp (10.-12.klass) ülesandeks on (valida üks või soovi korral teha
 • mõlemad):
 • a) valmistada videoklipp teemal „Minu ohutu suvi“. Videoklipi pikkuseks max 2
 • minutit.
 • b) valmistada plakat või joonistus teemal „Minu ohutu suvi“. Lubatud on kasutada erinevaid tehnikaid, töövahendeid jmt.
Nõuded videole:
 • maksimaalne kestus 2 minutit;
 •  videoklipp peab sisaldama tiitellehte teema nimetuse ning autori(te) nime(de)ga;
 •  videoklipp on formaadis MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, H.264 (AVI, MP4, MKV);
Näiteid võimalikest teemadest: ujumine, liiga hiline väljas viibimine, sõpradega peol käimine,
alaealistele keelatud toodete tarvitamine, käitumine varguste jmt olukordades.
Videoklippe ei tohi avalikustada enne konkursi lõppu ning ühtlasi on edaspidi Politsei-ja
Piirivalveameti Ida prefektuuril õigus konkursile laekunud töid kasutada ennetustegevuste
läbiviimisel. Parimad video laetakse üles ka veebi- ja sotsiaalmeediasse.
Joonistused toimetada aadressile: Rahu 38, Jõhvi (kontaktisik: Kirsti Hindreus) või siis anda
oma kooli sekretäri või huvijuhi kätte. Videod laadida üles www.upload.ee keskkonda ning
link edastada meili teel aadressil: kirsti.hindreus@politsei.ee .
Lisaks iga vanusegrupi kolmele parimale autasustatakse peaauhinnaga iga vanusegrupi parimat
Politsei-ja Piirivalveameti tutvustava patrullsõiduga Narva jõel.