воскресенье, 1 апреля 2018 г.

Конкурс компьютерных рисунков

     IDa-Viru Maakonna  ARVUTIJOONISTUSTE KONKURSS
 «Tuleviku kool!»

Arvutiõpetuse õpetajate maakonnasektsioon
OSALEJAD: IDA-VIRUMAA KOOLIDE 2.-5. KLASSIDE ÕPILASED

KONKURSI EESMÄRK:
Põhiliseks eesmärgiks on läbi arvutijoonistuste konkursi „Tuleviku kool!“:
·         areneda õpilaste loovust;
·         ühendada erinevatel õppeainetel õpitud oskused;
·         välja selgitada missugused huvid ja eelistused kaasaegsetel õpilastel;
·         õppekava läbiva teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” elluviimine;
·         ühendada noori erinevatest koolidest läbi tegevuse;
·         arendada arvuti oskust, loogikat ja loovust;
·         võimaldada õpilastele uute teadmiste ja oskuste omandamist loovtöö käigus.

Oodatav tulemus
Konkursi käigus teeme õpilaste arvutijoonistuste kogumiku, millega teised võivad tutvuda maakonna sektsiooni veebilehel mo-info.blogspot.com. Iga õpilane võib näidata oma oskusi ja tehtud töö toob head tuju, annab võimalusi areneda õpilastel kunstioskust ja rikastavad teadmisi graafikaprogrammide kasutamisel, paremini tutvuda arvutigraafika maailmaga, areneda loogilist mõtlemist. Õpilastelt ootame loovat lähenemist ja oma mõtete väljendamist joonistuste abil.

2. KONKURSI JUHEND:
Sihtrühmad vanuse järgi: 2., 3., 4., 5.. klassid.
Elektrooniliste tööde esitamise tähtaeg  8. maiks 2018.a.
(arvutijoonistused peavad olema alla laetud FTP-sse. Peale tööde esitamist koostatakse hindamistabel (pannakse üles google dokumentides), millle täidab iga žürii liige ajavahemikul 10. kuni 16 mai 2018.a. Täidetud tabel saadetakse ainesektsiooni juhatajale, kes koostab koondtabeli ning pärast andmete kontrollimist automaatselt selgitakse välja võitjad (koodide järgi). Koodide dekrüpteerimine toimub ainesektsiooni nõupidamisel, kus kinnitatakse tulemused ning jagatakse nominatsioonid ja auhinnad.
Konkursi kokkuvõte ja võitjate autasustamine toimub auhinnaliste kohtade (I-III) ja nominatsioonide järgi igas vanuserühmas.

3. NÕUDMISED KONKURSITÖÖDE VORMISTAMISELE:
Tööd peavad olema tehtud ühes järgmistes programmidest: Paint, PaintNet, Gimp (elektroonilised joonistused), 800 x 600, JPEG formaadis.

Õpilased esitavad oma tööd arvutiõpetuse õpetajale. Õpetajad panevad üles konkursitööd FTP-s 8. maiks 2018.a. (https://virucloud.ee - selleks, et saada FTP salasõna kirjutage mailile natalja456@gmail.com kiri pealkirjaga FTP, pange oma kooli nimi ja kes on vastutav isik). Iga vanuserühm – eraldi kaustas. Igal tööl peab olema faili nimi mis sisaldab:
- nimetust (ladina tähtedega)
- järjekorranumbrit

Näidis: Z1,Z2 ...
Järjekorranumbrit antakse selles järjekorras, milles pannakse tööd üles linna ainesektsiooni FTP-s.
Küsimuste kohta kirjutage natalja456@gmail.com. Igal koolil peab olema tööde nimekiri, mis sisaldab töö nimetust, autori nimi ja perekonnanime ning klassi (eesti keeles, elektroonilisel kujul). Nimekiri esitatakse elektroonilisel kujul enne ainesektsiooni nõupidamist, millal tehakse konkursi kokkuvõte.
Kool vastutab nimede ja koodide korrektsuse eest. Kui faili ei ole võimalik lahti teha, vigade kõrvaldamiseks on aeg 8. kuni 10. mai. Peale 10. mai pretensioone vastu ei võeta. Tööd, mis esitatakse peale tähtaja möödumist, konkursil ei osale.
Tööde arv – 5 parimat tööd igas paralleelis igas koolis.

4. LISAINFO:
Tööd, mis saadetakse peale tähtaja möödumist või mis ei vasta konkursi nõudmistele, vastu ei võeta. Konkursi nõudmiste mittevastavus: valmisfragmentide ja muude graafiliste linkide kasutamine.

5. KONKURSI KOMISJON:

Arvutiõpetuse õpetajate ainesektsiooni juhataja Natalja Hramtsova (Kohtla-Nõmme Kool)
Komisjoni liikmed:
Tammiku Põhikool, informaatika ringijuht Irina Gritsinenko;
Ahtme Gümnaasium, õppealajuhataja ja arvutiõpetuse õpetaja Albina Rževskaja;
Jõhvi Vene Põhikool, arvutiõpetuse õpetaja Irina Vesi;
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium, infojuht Jelena Reisi;
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi arvutiõpetuse õpetaja Marika Virkunen;
Järve Vene Gümnaasium, õppealajuhataja ja arvutiõpetuse õpetaja Tatjana Tambovtseva.